1997 FIM WORLD SUPERBIKE
CHAMPIONSHIP SERIES round 5

ITALY
Monza 20-22 Jun. 1997
Official Practice Time
Race 1 Classification
Race 2 Classification

Official Practice Time
P. Rider      Time   Motorcycle

 1 S.RUSSELL    1'46.884 Yamaha
 2 S.CRAFAR    1'46.906 Kawasaki
 3 J.KOCINSKI   1'47.306 Honda
 4 A.SLIGHT    1'47.464 Honda
 5 A.MEKLAU    1'47.488 Ducati
 6 P.CHILI     1'47.812 Ducati
 7 C.FOGARTY    1'47.832 Ducati
 8 P.BONTEMPI   1'47.888 Kawasaki
 9 C.EDWARDS II  1'48.068 Yamaha
10 J.WHITHAM    1'48.328 Suzuki
11 A.YANAGAWA   1'48.392 Kawasaki
12 M.HALE     1'48.968 Suzuki
13 J.HAYDON    1'50.186 Ducati
14 J.SCHMID    1'50.376 Kawasaki
15 U.MARK     1'50.626 Suzuki
16 J.DELETANG   1'50.944 Yamaha
17 I.JERMAN    1'51.072 Kawasaki
18 P.RIBA CABANA  1'51.542 Honda
19 J.RUGGIA    1'51.774 Yamaha
20 G.CANTALUPO   1'53.360 Ducati
21 A.GRUSCHKA   1'53.392 Yamaha
22 G.ESTERER    1'54.702 Kawasaki
23 P.MALVINI    1'54.950 Ducati
24 R.ASSIRELLI   1'54.988 Yamaha
25 L.PITTALUGA   1'55.412 Yamaha
26 P.BOSETTI    1'55.616 Ducati
27 M.BURSA     1'56.096 Kawasaki
28 D.MARCHETTI   1'56.538 Kawasaki
29 B.SCATOLA    1'56.600 Kawasaki
30 E.PALLIS    1'56.916 Ducati
31 L.ALJINOVIC   1'57.196 Ducati
32 J.MRKYVKA    1'57.700 Honda
33 R.LEONETTI   1'57.706 Yamaha
34 N.VOUKAKIS   1'57.978 Kawasaki
35 A.LELEK     1'58.796 Honda
36 V.SCATOLA    1'59.310 Yamaha
37 P.BALZAROTTI  1'59.476 Ducati
38 M.GERBAUDO   2'00.380 Ducati
39 F.BIASION    2'00.564 Kawasaki
40 R.BOSIO     2'00.594 Ducati

Race 1 Classification (16 laps)
P. Rider       Total Time km/h   Diff. Motorcycle

 1 J.KOCINSKI     29'05.325 190,424     Honda
 2 A.SLIGHT      29'05.392 190,416  0.067 Honda
 3 C.FOGARTY     29'06.125 190,336  0.800 Ducati
 4 S.CRAFAR      29'06.194 190,329  0.869 Kawasaki
 5 S.RUSSELL     29'06.672 190,277  1.347 Yamaha
 6 J.WHITHAM     29'08.253 190,105  2.928 Suzuki
 7 P.CHILI      29'09.847 189,932  4.522 Ducati
 8 A.YANAGAWA     29'11.702 189,730  6.377 Kawasaki
 9 P.BONTEMPI     29'13.296 189,558  7.971 Kawasaki
10 M.HALE       29'16.470 189,215  11.145 Suzuki
11 A.MEKLAU      29'18.215 189,028  12.890 Ducati
12 J.HAYDON      29'46.109 186,075  40.784 Ducati
13 J.RUGGIA      29'52.523 185,410  47.198 Yamaha
14 J.SCHMID      29'52.531 185,409  47.206 Kawasaki
15 I.JERMAN      29'52.818 185,379  47.493 Kawasaki
16 J.DELETANG     29'53.790 185,279  48.465 Yamaha
17 U.MARK       29'54.143 185,242  48.818 Suzuki
18 P.RIBA CABANA   30'10.074 183,612 1'04.749 Honda
19 G.CANTALUPO    30'45.754 180,062 1'40.429 Ducati
20 A.GRUSCHKA     30'46.610 179,979 1'41.285 Yamaha
21 R.ASSIRELLI    28'57.285 179,348  1 Lap Yamaha
22 P.MALVINI     29'11.755 177,867  1 Lap Ducati
23 L.PITTALUGA    29'18.243 177,210  1 Lap Yamaha
24 G.ESTERER     29'18.349 177,200  1 Lap Kawasaki
25 L.ALJINOVIC    29'36.724 175,367  1 Lap Ducati
26 P.BOSETTI     29'36.934 175,346  1 Lap Ducati
27 D.MARCHETTI    17'52.896 174,246  7 Laps Kawasaki
28 B.SCATOLA     15'54.277 174,138  8 Laps Kawasaki
29 E.PALLIS      12'01.401 172,763 10 Laps Ducati
30 M.BURSA       7'56.712 174,293 12 Laps Kawasaki

Race 2 Classification (18 laps)
P. Rider       Total Time km/h   Diff. Motorcycle

 1 P.CHILI      36'46.817 169,427     Ducati
 2 J.KOCINSKI     36'48.657 169,286  1.840 Honda
 3 J.WHITHAM     36'53.905 168,885  7.088 Suzuki
 4 C.FOGARTY     36'55.165 168,789  8.348 Ducati
 5 A.SLIGHT      37'27.241 166,380  40.424 Honda
 6 P.BONTEMPI     37'32.864 165,964  46.047 Kawasaki
 7 S.CRAFAR      37'34.437 165,848  47.620 Kawasaki
 8 S.RUSSELL     37'36.500 165,697  49.683 Yamaha
 9 M.HALE       38'08.093 163,409 1'21.276 Suzuki
10 J.SCHMID      38'09.446 163,312 1'22.629 Kawasaki
11 P.RIBA CABANA   38'12.747 163,077 1'25.930 Honda
12 U.MARK       38'22.370 162,396 1'35.553 Suzuki
13 J.HAYDON      38'24.077 162,275 1'37.260 Ducati
14 J.DELETANG     38'29.920 161,865 1'43.103 Yamaha
15 G.CANTALUPO    37'33.115 156,727  1 Lap Ducati
16 I.JERMAN      37'49.822 155,573  1 Lap Kawasaki
17 M.BURSA      38'26.460 153,102  1 Lap Kawasaki
18 A.GRUSCHKA     38'43.293 151,992  1 Lap Yamaha
19 G.ESTERER     36'49.156 150,442  2 Laps Kawasaki
20 E.PALLIS      38'52.396 142,493  2 Laps Ducati
21 R.ASSIRELLI    38'49.880 133,732  3 Laps Yamaha

RT A.YANAGAWA     33'14.606      2 Laps Kawasaki
RT P.MALVINI     23'22.768      8 Laps Ducati
RT A.MEKLAU      12'47.019     12 Laps Ducati
RT D.MARCHETTI    12'19.455     13 Laps Kawasaki
RT J.RUGGIA      4'30.466     16 Laps Yamaha
RT L.PITTALUGA     4'58.243     16 Laps Yamaha
RT L.ALJINOVIC      0.000     18 Laps Ducati

NS P.BOSETTI       0.000         Ducati
NS B.SCATOLA       0.000         Kawasaki

Schedule & Results 1997
MAIN MENU (HOME)