1998 FIM WORLD SUPERBIKE
CHAMPIONSHIP SERIES round 12

Japan
Sugo 02 - 04 Oct. 1998
Official Practice Time
Race 1 Classification
Race 2 Classification

Official Practice Time
          Time
P. Rider      Practice Superpole Motorcycle

 1 T.CORSER    1'30.229 1'30.160 Ducati
 2 A.RYO      1'30.691 1'30.285 Suzuki
 3 N.HAGA     1'30.036 1'30.538 Yamaha
 4 C.FOGARTY    1'30.473 1'30.599 Ducati
 5 A.YANAGAWA   1'31.097 1'30.767 Kawasaki
 6 N.HODGSON    1'31.388 1'30.929 Kawasaki
 7 K.KITAGAWA   1'30.688 1'30.967 Suzuki
 8 W.YOSHIKAWA   1'31.164 1'31.274 Yamaha
 9 P.GODDARD    1'30.880 1'31.286 Suzuki
10 A.SLIGHT    1'30.453 1'31.310 Honda
11 S.ITO      1'31.350 1'31.317 Honda
12 S.TAKEISHI   1'30.989 1'31.322 Kawasaki
13 P.CHILI     1'30.538 1'31.624 Ducati
14 K.HAGA     1'31.120 1'31.734 Yamaha
15 C.EDWARDS    1'31.046 1'31.736 Honda
16 S.RUSSELL    1'31.425 1'31.836 Yamaha
17 A.WATANABE   1'31.464      Suzuki
18 Y.TAKEDA    1'31.660      Honda
19 J.WHITHAM    1'31.739      Suzuki
20 T.SERIZAWA   1'31.759      Kawasaki
21 G.LAVILLA    1'31.954      Ducati
22 T.HAMAGUTI   1'32.293      Suzuki
23 M.KAMADA    1'32.605      Honda
24 M.INNAMORATI  1'32.688      Kawasaki
25 I.JERMAN    1'33.265      Kawasaki
26 A.STROUD    1'35.261      Kawasaki
27 J.MRKYVKA    1'36.980      Honda

Race 1 Classification (25 laps)
Po.Rider       Total Time km/h  Diff.  Motorcycle

 1 K.KITAGAWA     38'03.718 147,272     Suzuki
 2 A.RYO       38'04.025 147,253  0.307 Suzuki
 3 C.FOGARTY     38'04.791 147,203  1.073 Ducati
 4 A.YANAGAWA     38'05.402 147,164  1.684 Kawasaki
 5 S.RUSSELL     38'15.623 146,509  11.905 Yamaha
 6 N.HODGSON     38'17.051 146,418  13.333 Kawasaki
 7 A.SLIGHT      38'18.460 146,328  14.742 Honda
 8 S.ITO       38'18.690 146,313  14.972 Honda
 9 W.YOSHIKAWA    38'19.045 146,291  15.327 Yamaha
10 P.GODDARD     38'19.273 146,276  15.555 Suzuki
11 J.WHITHAM     38'19.429 146,266  15.711 Suzuki
12 P.CHILI      38'30.047 145,594  26.329 Ducati
13 C.EDWARDS     38'33.878 145,353  30.160 Honda
14 S.TAKEISHI     38'35.316 145,263  31.598 Kawasaki
15 Y.TAKEDA      38'35.358 145,260  31.640 Honda
16 T.SERIZAWA     38'49.245 144,394  45.527 Kawasaki
17 G.LAVILLA     39'00.689 143,688  56.971 Ducati
18 M.KAMADA      39'05.523 143,392 1'01.805 Honda
19 M.INNAMORATI    39'25.695 142,169 1'21.977 Kawasaki
20 I.JERMAN      39'27.270 142,075 1'23.552 Kawasaki
21 A.STROUD      38'15.453 140,659  1 Lap Kawasaki

RT J.MRKYVKA     37'38.699      2 Laps Honda
RT N.HAGA       18'11.221     13 Laps Yamaha
RT A.WATANABE     10'50.956     18 Laps Suzuki
RT K.HAGA       3'12.548     23 Laps Yamaha

NS T.HAMAGUTI                  Suzuki
NS T.CORSER                   Ducati

Fastest Lap : A.RYO      1'30.113

Race 2 Classification (25 laps)
Po.Rider       Total Time km/h  Diff.  Motorcycle

 1 N.HAGA       38'00.953 147,451     Yamaha
 2 A.YANAGAWA     38'02.335 147,362  1.382 Kawasaki
 3 A.RYO       38'02.519 147,350  1.566 Suzuki
 4 C.FOGARTY     38'08.812 146,945  7.859 Ducati
 5 K.KITAGAWA     38'11.702 146,759  10.749 Suzuki
 6 A.SLIGHT      38'12.838 146,687  11.885 Honda
 7 W.YOSHIKAWA    38'13.080 146,671  12.127 Yamaha
 8 K.HAGA       38'22.372 146,079  21.419 Yamaha
 9 J.WHITHAM     38'25.146 145,903  24.193 Suzuki
10 P.GODDARD     38'25.164 145,902  24.211 Suzuki
11 S.TAKEISHI     38'26.254 145,833  25.301 Kawasaki
12 S.RUSSELL     38'26.981 145,787  26.028 Yamaha
13 C.EDWARDS     38'34.923 145,287  33.970 Honda
14 Y.TAKEDA      38'35.144 145,273  34.191 Honda
15 G.LAVILLA     38'54.676 144,058  53.723 Ducati
16 N.HODGSON     38'58.539 143,820  57.586 Kawasaki
17 M.KAMADA      39'17.068 142,689 1'16.115 Honda
18 I.JERMAN      39'22.529 142,360 1'21.576 Kawasaki
19 M.INNAMORATI    39'33.995 141,672 1'33.042 Kawasaki
20 A.STROUD      39'34.576 141,637 1'33.623 Kawasaki

RT T.SERIZAWA     15'49.250     15 Laps Kawasaki
RT J.MRKYVKA     10'04.723     19 Laps Honda
RT P.CHILI       7'48.919     20 Laps Ducati
RT S.ITO        7'58.542     20 Laps Honda

NS A.WATANABE              20 Laps Suzuki

Fastest Lap : N.HAGA     1'30.028

Schedule & Results 1998
MAIN MENU (HOME)