1999 FIM WORLD SUPERBIKE
CHAMPIONSHIP SERIES round 11

The Netherlands
Assen 03 - 05 Sep. 1999
Official Practice Time
Race 1 Classification
Race 2 Classification

Official Practice Time
          Time
P. Rider      Practice Superpole Motorcycle

 1 T.CORSER    2'03.746 2'03.119 Ducati
 2 C.FOGARTY    2'03.909 2'03.781 Ducati
 3 C.EDWARDS    2'04.318 2'04.344 Honda
 4 A.SLIGHT    2'03.641 2'04.375 Honda
 5 P.CHILI     2'04.278 2'04.512 Suzuki
 6 C.WALKER    2'05.443 2'04.576 Kawasaki
 7 A.YANAGAWA   2'05.011 2'04.612 Kawasaki
 8 G.LAVILLA    2'05.440 2'05.103 Kawasaki
 9 A.MEKLAU    2'05.064 2'05.366 Ducati
10 I.JERMAN    2'06.153 2'05.369 Kawasaki
11 P.GODDARD    2'05.620 2'05.537 Aprilia
12 N.HAGA     2'05.041 2'05.573 Yamaha
13 V.GUARESCHI   2'06.442 2'06.192 Yamaha
14 K.FUJIWARA   2'06.869 2'06.917 Suzuki
15 F.PROTAT    2'06.659 2'07.334 Ducati
16 M.LUCCHIARI   2'06.856 2'08.814 Yamaha
17 M.MALATESTA   2'06.928      Ducati
18 L.PEDERCINI   2'06.953      Ducati
19 R.ULM      2'07.153      Kawasaki
20 J.SCHMID    2'07.771      Kawasaki
21 A.GRAMIGNI   2'07.985      Yamaha
22 J.EKEROLD    2'08.661      Kawasaki
23 M.SCHULTEN   2'09.041      Suzuki
24 R.KELLENBERGER 2'10.329      Honda
25 T.MULOT     2'11.007      Ducati
26 H.BRIKEY    2'11.792      Kawasaki
27 L.ISAACS    2'12.162      Ducati
28 J.GREVEN    2'12.170      Kawasaki
29 W.BAX      2'12.270      Ducati
30 V.KARBAN    2'13.425      Suzuki
31 H.PLATACIS   2'13.920      Kawasaki
32 J.MRKYVKA    2'13.962      Ducati
33 G.SARTONI    2'14.177      Ducati
34 C.MACIAS    2'15.204      Ducati
35 R.VAN STRAALEN 2'15.401      Yamaha

Race 1 Classification (16 Laps)
Po.Rider       Total Time km/h  Diff.  Motorcycle

 1 C.FOGARTY     33'19.369 174,266     Ducati
 2 T.CORSER      33'23.812 173,879  4.443 Ducati
 3 A.SLIGHT      33'25.196 173,759  5.827 Honda
 4 P.CHILI      33'26.835 173,617  7.466 Suzuki
 5 C.EDWARDS     33'32.005 173,171  12.636 Honda
 6 A.YANAGAWA     33'32.752 173,107  13.383 Kawasaki
 7 N.HAGA       33'47.860 171,817  28.491 Yamaha
 8 A.MEKLAU      33'48.170 171,791  28.801 Ducati
 9 G.LAVILLA     33'48.453 171,767  29.084 Kawasaki
10 C.WALKER      33'48.787 171,739  29.418 Kawasaki
11 I.JERMAN      34'11.025 169,877  51.656 Kawasaki
12 K.FUJIWARA     34'23.135 168,880 1'03.766 Suzuki
13 V.GUARESCHI    34'24.620 168,758 1'05.251 Yamaha
14 R.ULM       34'25.098 168,719 1'05.729 Kawasaki
15 A.GRAMIGNI     34'27.401 168,531 1'08.032 Yamaha
16 M.MALATESTA    34'32.684 168,102 1'13.315 Ducati
17 P.GODDARD     34'34.274 167,973 1'14.905 Aprilia
18 L.PEDERCINI    34'44.288 167,166 1'24.919 Ducati
19 J.SCHMID      34'45.874 167,039 1'26.505 Kawasaki
20 M.SCHULTEN     34'46.590 166,981 1'27.221 Suzuki
21 R.KELLENBERGER   35'27.524 163,768 2'08.155 Honda
22 W.BAX       33'32.664 162,295  1 Lap Ducati
23 J.GREVEN      33'39.424 161,752  1 Lap Kawasaki
24 V.KARBAN      33'51.388 160,799  1 Lap Suzuki
25 C.MACIAS      34'31.576 157,679  1 Lap Ducati

RT H.BRIKEY      33'11.217      1 Lap Kawasaki
RT L.ISAACS      31'00.501      2 Laps Ducati
RT F.PROTAT      24'11.000      5 Laps Ducati
RT H.PLATACIS     22'54.782      6 Laps Kawasaki
RT M.LUCCHIARI    19'49.340      7 Laps Yamaha
RT J.MRKYVKA     18'15.006      8 Laps Ducati
RT J.EKEROLD     13'31.208     10 Laps Kawasaki
RT T.MULOT       9'16.939     12 Laps Ducati
RT G.SARTONI      2'26.422     15 Laps Ducati
RT R.VAN STRAALEN            16 Laps Yamaha

Fastest Lap : C.FOGARTY    2'03.914

Race 2 Classification (16 Laps)
Po.Rider       Total Time km/h  Diff.  Motorcycle

 1 C.FOGARTY     33'22.315 174,009     Ducati
 2 T.CORSER      33'28.634 173,462  6.319 Ducati
 3 A.SLIGHT      33'36.907 172,750  14.592 Honda
 4 A.YANAGAWA     33'36.960 172,746  14.645 Kawasaki
 5 C.EDWARDS     33'37.086 172,735  14.771 Honda
 6 P.CHILI      33'37.674 172,685  15.359 Suzuki
 7 G.LAVILLA     33'41.173 172,386  18.858 Kawasaki
 8 N.HAGA       33'47.568 171,842  25.253 Yamaha
 9 A.MEKLAU      33'54.114 171,289  31.799 Ducati
10 C.WALKER      33'56.908 171,054  34.593 Kawasaki
11 I.JERMAN      34'00.550 170,749  38.235 Kawasaki
12 K.FUJIWARA     34'18.237 169,281  55.922 Suzuki
13 M.MALATESTA    34'25.215 168,709 1'02.900 Ducati
14 A.GRAMIGNI     34'30.858 168,250 1'08.543 Yamaha
15 L.PEDERCINI    34'31.042 168,235 1'08.727 Ducati
16 J.SCHMID      34'46.013 167,027 1'23.698 Kawasaki
17 M.SCHULTEN     34'55.547 166,267 1'33.232 Suzuki
18 L.ISAACS      35'09.185 165,192 1'46.870 Ducati
19 H.BRIKEY      33'23.966 162,999  1 Lap Kawasaki
20 T.MULOT      33'42.810 161,481  1 Lap Ducati
21 J.GREVEN      33'43.362 161,437  1 Lap Kawasaki
22 V.KARBAN      34'15.229 158,934  1 Lap Suzuki
23 H.PLATACIS     34'21.341 158,462  1 Lap Kawasaki

RT R.ULM       30'14.179      2 Laps Kawasaki
RT M.LUCCHIARI    19'47.074      7 Laps Yamaha
RT R.VAN STRAALEN   20'42.709      7 Laps Yamaha
RT V.GUARESCHI    17'04.427      8 Laps Yamaha
RT J.MRKYVKA     13'45.032     10 Laps Ducati
RT P.GODDARD     10'36.352     11 Laps Aprilia
RT G.SARTONI      9'12.627     12 Laps Ducati
RT R.KELLENBERGER   9'37.642     12 Laps Honda
RT W.BAX        7'00.539     13 Laps Ducati
RT C.MACIAS      4'57.803     14 Laps Ducati

NS F.PROTAT                   Ducati
NS J.EKEROLD                   Kawasaki

Fastest Lap : C.FOGARTY    2'04.113

Schedule & Results 1999
MAIN MENU (HOME)