1999 FIM WORLD SUPERBIKE
CHAMPIONSHIP SERIES round 13

Japan
Sugo 08 - 10 Oct. 1999
Official Practice Time
Race 1 Classification
Race 2 Classification

Official Practice Time
          Time
P. Rider      Practice Superpole Motorcycle

 1 T.CORSER    1'30.082 1'29.910 Ducati
 2 S.TAKEISHI   1'30.465 1'30.048 Kawasaki
 3 A.RYO      1'30.501 1'30.089 Suzuki
 4 A.YANAGAWA   1'30.153 1'30.142 Kawasaki
 5 C.FOGARTY    1'30.064 1'30.269 Ducati
 6 W.YOSHIKAWA   1'30.184 1'30.347 Yamaha
 7 N.HAGA     1'30.744 1'30.357 Yamaha
 8 K.KITAGAWA   1'30.441 1'30.375 Suzuki
 9 P.CHILI     1'30.608 1'30.695 Suzuki
10 C.EDWARDS    1'30.262 1'30.728 Honda
11 M.TAMADA    1'30.490 1'30.743 Honda
12 T.SERIZAWA   1'30.498 1'30.792 Kawasaki
13 T.TSUJIMURA   1'30.137 1'30.928 Yamaha
14 S.ITO      1'30.554 1'31.060 Honda
15 Y.TAKEDA    1'30.504 1'31.387 Honda
16 A.SLIGHT    1'30.358 1'31.429 Honda
17 C.KAMEYA    1'30.851      Suzuki
18 G.LAVILLA    1'30.866      Kawasaki
19 H.IZUTSU    1'30.969      Kawasaki
20 P.GODDARD    1'31.397      Aprilia
21 K.FUJIWARA   1'31.564      Suzuki
22 G.BUSSEI    1'31.631      Kawasaki
23 A.MEKLAU    1'32.098      Ducati
24 R.ULM      1'32.683      Kawasaki
25 J.MRKYVKA    1'36.006      Ducati
26 L.ISAACS    1'36.195      Ducati
27 V.KARBAN    1'37.619      Suzuki

Race 1 Classification (25 Laps)
Po.Rider       Total Time km/h  Diff.  Motorcycle

 1 A.RYO       37'59.744 147,529     Suzuki
 2 C.FOGARTY     38'02.572 147,346  2.828 Ducati
 3 A.YANAGAWA     38'02.676 147,340  2.932 Kawasaki
 4 K.KITAGAWA     38'07.432 147,033  7.688 Suzuki
 5 W.YOSHIKAWA    38'08.426 146,970  8.682 Yamaha
 6 T.SERIZAWA     38'11.281 146,786  11.537 Kawasaki
 7 P.CHILI      38'12.781 146,690  13.037 Suzuki
 8 T.CORSER      38'13.051 146,673  13.307 Ducati
 9 C.EDWARDS     38'14.927 146,553  15.183 Honda
10 M.TAMADA      38'14.967 146,551  15.223 Honda
11 S.ITO       38'15.600 146,510  15.856 Honda
12 N.HAGA       38'17.711 146,376  17.967 Yamaha
13 T.TSUJIMURA    38'20.902 146,173  21.158 Yamaha
14 G.LAVILLA     38'30.572 145,561  30.828 Kawasaki
15 Y.TAKEDA      38'30.809 145,546  31.065 Honda
16 A.SLIGHT      38'32.034 145,469  32.290 Honda
17 H.IZUTSU      38'32.309 145,452  32.565 Kawasaki
18 C.KAMEYA      38'36.307 145,200  36.563 Suzuki
19 K.FUJIWARA     38'57.382 143,891  57.638 Suzuki
20 G.BUSSEI      39'03.429 143,520 1'03.685 Kawasaki
21 A.MEKLAU      39'04.044 143,482 1'04.300 Ducati
22 R.ULM       39'04.542 143,452 1'04.798 Kawasaki
23 L.ISAACS      38'47.152 138,743  1 Lap Ducati

RT J.MRKYVKA     23'39.502     11 Laps Ducati
RT P.GODDARD     20'09.846     12 Laps Aprilia
RT V.KARBAN      10'16.643     19 Laps Suzuki
RT S.TAKEISHI              25 Laps Kawasaki

Fastest Lap : A.RYO      1'30.210

Race 2 Classification (25 Laps)
Po.Rider       Total Time km/h  Diff.  Motorcycle

 1 A.YANAGAWA     38'03.761 147,270     Kawasaki
 2 A.RYO       38'03.900 147,261  0.139 Suzuki
 3 K.KITAGAWA     38'04.335 147,233  0.574 Suzuki
 4 N.HAGA       38'08.848 146,942  5.087 Yamaha
 5 C.FOGARTY     38'09.402 146,907  5.641 Ducati
 6 W.YOSHIKAWA    38'10.844 146,814  7.083 Yamaha
 7 P.CHILI      38'13.019 146,675  9.258 Suzuki
 8 T.SERIZAWA     38'15.653 146,507  11.892 Kawasaki
 9 C.EDWARDS     38'16.172 146,474  12.411 Honda
10 M.TAMADA      38'16.202 146,472  12.441 Honda
11 S.TAKEISHI     38'18.615 146,318  14.854 Kawasaki
12 T.TSUJIMURA    38'18.628 146,317  14.867 Yamaha
13 A.SLIGHT      38'19.832 146,241  16.071 Honda
14 T.CORSER      38'20.127 146,222  16.366 Ducati
15 H.IZUTSU      38'20.256 146,214  16.495 Kawasaki
16 G.LAVILLA     38'20.622 146,190  16.861 Kawasaki
17 Y.TAKEDA      38'34.028 145,343  30.267 Honda
18 K.FUJIWARA     38'43.245 144,767  39.484 Suzuki
19 P.GODDARD     38'44.963 144,660  41.202 Aprilia
20 G.BUSSEI      38'57.858 143,862  54.097 Kawasaki
21 L.ISAACS      38'33.313 139,573  1 Lap Ducati

RT A.MEKLAU      37'20.841      1 Lap Ducati
RT S.ITO       21'22.898     11 Laps Honda
RT V.KARBAN      20'18.427     13 Laps Suzuki
RT J.MRKYVKA     18'14.870     14 Laps Ducati
RT R.ULM       13'00.838     17 Laps Kawasaki
RT C.KAMEYA      7'49.735     20 Laps Suzuki

Fastest Lap : A.RYO      1'30.519

Schedule & Results 1999
MAIN MENU (HOME)